Linköpings Gosskör

 

Kyrkbacken 2016

 

På grund av rådande omständigheter är det sparsmakat med framträdanden. Men på Gosskörernas dag, söndagen den 9 maj, hade aspiranterna hunnit spela in en sång. Den återfinns på vår Facebooksida:
http://www.facebook.com/linkopingsgosskor

Det fanns även hälsningar från många andra körer på Gosskörernas dags egna sida: http://www.facebook.com/gosskorernasdag

I övrigt ser vi fram emot nya tider och att vi ska få sjunga för er på konserter och högmässor in real life.


Med vänlig hälsning! /Linköpings Gosskör