Linköpings Gosskör

 

 

 

10-årslogga

Kyrkbacken 2016

 

 

 

På Gosskörernas dag, söndag 8 maj, sjunger vi på högmässan i S:t Hans kyrka kl. 11.00.


Gosskörernas dag har firats sen 2018, och har de tidigare åren varit stora succéer: På mer än 20 platser i landet har både etablerade och tillfälliga gosskörer deltagit.

Sjungande pojkar behövs för att vi alls ska kunna sjunga den klassiska körrepertoaren i framtiden. Pojkarna behöver sången - kören är en plats för växande, för musikaliska höjdpunkter, för långsiktig målsättning och för livslång kamratskap och relation med kyrkan.

Förhoppningsvis blir Gosskörernas dag en festdag för pojkar och män i våra körer. 

Den 6 maj är S:t Domenico Savios firningsdag. Han föddes i Italien 1842 och ville bli präst, men dog i tuberkulos vid 14 års ålder. Han gjorde ett starkt intryck på sin omgivning genom sin djupa religiositet och kanoniserades 1954 då han blev bland annat gosskoristernas skyddshelgon. Därför har Svenska kyrkans gosskörsförening valt att lägga Gosskörernas dag den 6e maj eller närmast efterföljande söndag.

Läs mer om S:t Domenico Savio här:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=43 


VÄLKOMMEN!