Ledare för Gosskören

Lovisa Kronstrand Alinder, musiker i Johannelunds församling

Lovisa är huvudansvarig för gosskören och är aktiv ledare i alla grupper.

Telefon: 013-30 35 87
Epost: lovisa.alinder@svenskakyrkan.se

Vivi Boozon, musiker och pedagog i Landeryds församling

Vivi är ledare i Aspirantkören och har huvudansvaret för alla sociala evenemang, läger och resor.

Telefon: 013–30 38 13
Epost: vivi.boozon@svenskakyrkan.se