Ledare för Gosskören

Lovisa Kronstrand Alinder, musiker i Johannelunds församling

Lovisa är huvudansvarig för gosskören och är aktiv ledare i alla grupper.

Telefon: 013-20 51 38
Epost: lovisa.alinder@svenskakyrkan.se

Annika Blohm, musiker i Landeryds församling

Annika är ledare i Konsertkören och ansvarar för Målbrottarna.

Telefon: 013–20 51 61
Epost: annika.blohm@svenskakyrkan.se

Vivi Boozon, musiker och pedagog i Landeryds församling

Vivi är ledare i Aspirantkören och har huvudansvaret för alla sociala evenemang, läger och resor.

Telefon: 013–20 51 59
Epost: vivi.boozon@svenskakyrkan.se